Вътрешни правила за провеждане на ОП

От долния линк можете да свалите документацията описваща вътрешните правила за провеждане на процедури по възлагане на Обществени поръчки:

Вътрешни правила за провеждане на ОП

Вътрешни правила за поддържане на сайт

Вътрешни правила 1 стр. с подпис