Научно обслужване

Отразяване на календарни мероприятия

 • Конференции и юбилейни годишнини
 • Работни срещи
 • Семинари
 • Открити дни

Информационна и рекламна дейност

 • Издаване на брошури
 • Рекламни материали
 • Публикуване на научно-популярни материали в пресата
 • Участие в радио и телевизионни предавания

Консултантска дейност

 • Предоставяне на квалифицирани консултации на земеделските производители и специалисти по всички проблеми, свързани с памука и твърдата пшеница
 • Предоставяне на нови технологични решения за основните полски култури в региона

Обучение на кадри

Организиране на обучителни семинари по мярка 111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания.

 Участие в селскостопански изложения и панаири

 • Дегустационното изложение „Даровете на родната земя“ в МЗП, впечатляващо с голямото разнообразие на експонати и интересни хрумвания за онагледяване на научните продукти.