Ръководство

Директор

Доц. д-р  Нели Кирилова Вълкова

 

Заместник  Директор

Доц. д-р  Виолета Златева Божанова

 

Научен секретар

Доц. дн Ана Стоилова Салджиева