Ръководство

Директор

Проф. д-р  Нели Кирилова Вълкова

 

Заместник  Директор

Проф. д-р  Виолета Златева Божанова

 

Научен секретар

Гл. ас. д-р Минка Стоева Колева