Връзка с нас

6200 Чирпан

ул. „Г. Димитров” № 2,

Институт по полски култури

Телефон/ Факс: 0416/ 931 33

Телефон/ Факс: 0416/ 963 52

e-mail : iptp@abv.bg