Обществени поръчки – стари

Плащания по договори ОП за м. март 2016 г.

Плащания по договори ОП за м. март 2016 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9051599

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ИПК гр. Чирпан.

Съобщение за ПП ел. енергия

Публична покана за избор на доставчик ел. енергия

Документация ПП за избор на доставчик на ел.енергия_ИПК Чирпан

Заповед комисия ПП_Избор на доставчик на нетна ел.енергия за нуждите на ИПК Чирпан

Протокол №ПП-2 на комисия ПП_Избор на доставчик на нетна ел.енергия

Решение за класиране по ПП – Избор на доставчик на нетна активна ел.енергия за нуждите на ИПК Чирпан

Внесена гаранция за изпълнение на договор ПП ел.енергия.

Договор ПП ел.енергия ел.енергия.

 

ОП за доставка на дизелово гориво 2016

Отговор – 3

отговор-2 – Банкова сметка, гаранция за участие

Съобщение за обявление на ОП за доставка на дизелово гориво

Решение за откриване на ОП за доставка на дизелово гориво

Обявление на ОП за доставка на дизелово гориво

Доументацияза участие ОП дизелово гориво

Отговор – 1

Плащания по договори за м.февруари 2016г.

Информация за плащания по договори ОП за м. февруари 2016 г.

Плащания по договори за месец януари 2016 г.:

Плащания по договори за м. 01. 2016 г.

 

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП

Обобщена Информация по чл. 44 ,ал.10 от ЗОП за 2015 г

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9049357

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на семена от слънчоглед за нуждите на ИПК Чирпан.

СРОК НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП: от 05.01.2016 г. до 14.01.2016 г.

Можете да свалите пълния текст на публичната покана за доставка на семена от слънчоглед  и документацията от следните връзки:

Публична покана за семена слънчоглед

Съобщение за публикуване на ПП за семена слънчоглед – 2016 г.

Документи за Публична покана за семена слънчоглед

Заповед комисия от 15.01. 2016 г.

Протокол ПП-1 от 15.01.2016 г. на комисия ПП семена слънчоглед 2016 г.

Решение № ПП-1 от 15.01.2016 г. за класиране ПП семена слънчоглед

Договор ПП семена слънчоглед 2016

 

Обществена поръчка за Доставка на препарати за растителна защита и растежни регулатори – ИПК – Чирпан, 2016 г.

Документи за ОП – Препарати за растителна защита и растежни регулатори – на касата на ИПК Чирпан (Експериментална база) и на сайта на ИПК Чирпан.

Документацията за обществена поръчка за доставка на препарати растителна защита и растежни регулатори  може да бъде свалена от долните линкове:

Съобщение_ОП_ПРЗ_2016 г.

Решение за ОП_ПРЗ_2016 г.

Обявление за ОП_ПРЗ_2016 г. стр. 1-8

Обявление за ОП_ПРЗ_2016 г. стр. 9-17

Документация-1 стр. с подпис

Документация за участие_ОП_ПРЗ_2016 г. ИПК

Заповед за назначаване на комисия за отваряне и разглеждане оферти за “Доставка на препарати за растителна защита и растежни регулатори” за нуждите на Институт по полски култури Чирпан.

Заповедта можете да изтеглите от тук:

ЗАПОВЕД КОМИСИЯ ОП-ПРЗ

Протокола от първото заседание на комисията можете да изтеглите от тук:

ПРОТОКОЛ №1 ОТ КОМИСИЯ ОП- ПРЗ

Отварянето на ценовите оферти в провежданата открита процедура с предмет “Доставка на препарати за растителна защита и растежни регулатори” за нуждите на Институт по полски култури Чирпан ще се извърши на 15.02. 2016 г. от 14.00 часа в дирекцията на ИПК Чирпан.

Протокол № 2 от заседание на комисия ОП ПРЗ

Решение за класиране и определяне изпълнител ОП ПРЗ

Внесена гаранция за ипълнение на договор ОП ПРЗ

Информация за сключен Договор Обществена поръчка ПРЗ

Договор № №ОП-1 – Обществена Поръчка ПРЗ

Фактура – ОП- ПРЗ

Възстановена гаранция за изпълнение на договор по ОП ПРЗ

 

 

Обществена поръчка за доставка на амониева селитра – 2015/2016 г.

Документи за ОП – Амониева селитра – на касата на ИПК Чирпан (Експериментална база) и на сайта на ИПК Чирпан.

Документацията за обществена поръчка за доставка на амониева селитра може да бъде свалена от долните линкове:

Съобщение за обявление на ОП за амониева селитра

Първа страница към документация с подпис и надпис

Решение за ОП Амониева селитра

Обявление за ОП Амониева селитра

Документация ОП Амониева селитра 2015-2016 г.

Протокол № АС-1 от 15.10.2015 г

Решение за класиране и определяне на изпълнител ОП Амониева селитра

Освободена гаранция за участие в ОП Амониева селитра

Гаранция за изпълнение по договор ОП Амониева селитра

Договор ОП Амониева селитра

Информация за сключен договор ОП Амониева селитра

Възстановена гаранция за изпълнение на договор ОП Амониева селитра

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9043100

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Изработване и доставка на комбиниран, гранулиран фураж за лактиращи крави с предоставяне на зърно, собствено производство и стартер фураж за телета от 0 до 6 м..

СРОК НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП: от 23.06.2015 г. до 30.06.2015 г.

Можете да свалите пълния текст на публичната покана за доставка на комбиниран, гранулиран фураж и документацията от следните връзки:

Съобщение за публична покана фураж

Публична покана-комбиниран фураж

Документи за ПП комбиниран фураж и стартер телета

Заповед НОП-07 от 01.07.2015 г. за комисия ПП фураж

Протокол ПП-2 от 01.07.2015 г. от комисия за ПП фураж

Решение ПП-2 от 01.07.2015г. за изпълнител по ПП фураж

Договор публична покана комбиниран фураж

 

Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП

Документа с Обобщена информация по чл.44, ал.10 от ЗОП можете да свалите от връзката по-долу:

Обобщена информация 2014 г.

 

Обществена поръчка “Препарати за растителна защита и растежни регулатори”

Заповед за назначаване на комисия за отваряне и разглеждане  оферти за “Доставка на препарати за растителна защита и растежни регулатори” за нуждите на Институт по полски култури Чирпан. Заповедта можете да изтеглите от тук:

Заповед № НОП-1 за комисия за ОП – ПРЗ

Отварянето на ценовите оферти в провежданата открита процедура с предмет  “Доставка на препарати за растителна защита и растежни регулатори” за нуждите на  Институт по полски култури Чирпан ще се извърши на 09.03. 2015 г. от 14.00 часа в  дирекцията на ИПК Чирпан. Протокола можете да изтеглите от тук:

Протокол № 1 за ОП-ПРЗ

Протокол №2 и решението за „Обществена поръчка препарати за растителна защита и растежни регулатори“ можете да свалите от долните връзки:

Протокол №2 за ОП-ПРЗ

Решение ОП-ПРЗ

Освобождаване на гаранции  за участие в Обществена поръчка “Препарати растителна защита  и растежни регулатори ”  – от 23.03. 2015 г.

Освободена гаранция за участие по договора с фирма “Булагро” АД“ – на 25.03.2015 г. – основание – сключване на договор. Документа е в линка по-долу:

Освободена гаранция за участие в Обществена поръчка ПРЗ

Върната гаранция на фирма “Булагро” АД за участие в Обществена поръчка с предмет “Доставка на препарати растителна защита и растежни регулатори”. Линк към документа:

Договор

Върната гаранция на фирма “АферБългария” ЕООД за участие в Обществена поръчка с предмет “Доставка на препарати растителна защита и растежни регулатори”.

Върната гаранция

Информация за изпълнен договор ОП ПРЗ 2015 г.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9038929

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на семена от слънчоглед

СРОК НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП: от 16.02.2015 г. до 25.02. 2015 г.

Можете да свалите пълния текст на публичната покана за доставка на семена от слънчоглед и документацията от следните връзки:

Съобщение за ПП семена слънчоглед 2015 г

Обявление за ПП семена слънчоглед 2015

Документи за ПП семена слънчоглед

Протокол ПП семена слънчоглед

Решение ПП семена слънчоглед

Заповед ПП комисия

Договор ПП за семена слънчоглед

Справки за плащания по договор за ПП семена слънчоглед

 

Обществена поръчка: „Доставка на препарати за растителна защита и растежни регулатори”

Документацията за обществена поръчка: „Доставка на препарати за растителна защита и растежни регулатори“ може да бъде свалена от следните връзки:

Решение за откриване на ОП за ПРЗ

Обявление за ОП Препарати РЗ_стр.1-8

Обявление за ОП Препарати РЗ_стр.9-17

Корекция за Обявление за ОП – ПРЗ

Dokumentacia_OP_PRZ_ 1 str.

Dokumentacia_OP_PRZ_2015 g.

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9031367

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Доставка на лабораторна апаратура

СРОК НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП: от 27.06.2014 г. до 07.07.2014 г.

Можете да свалите пълния текст на публичната покана за доставка на лабораторна апаратура и документацията от следните връзки:

Публична покана – лабораторна апаратура

Документи за ПП Лабораторна Апаратура

 

Обществена поръчка за доставка на амониева селитра – 2014/2015

Документи за ОП – Амониева селитра – на касата на ИПК Чирпан (Експериментална база)

Документацията за обществена поръчка за доставка на амониева селитра може да бъде свалена от долните линкове:

Решение – общ.поръчка – амониева селитра 2014-2015

Обявление – общ.поръчка – амониева селитра 2014-2015

Върната гаранция за изпълнен договор_ОП Амониева селитра – линк към документа:

Върната гаранция за изпълнен договор_ОП Амониева селитра

Информация за изпълнението на договор по обществена поръчка за доставка на амониева селитра за нуждите на ИПК Чирпан можете да свалите от връзката по-долу:

Информация за изпълнен договор Амониева селитра

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9030433 – Приключена

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА: Изработване и доставка на комбиниран, гранулиран фураж за лактиращи крави с предоставяне на зърно, собствено производство.

СРОК НА ПУБЛИЧЕН ДОСТЪП: от 12.06.2014 г. до 20.06.2014 г.

Можете да свалите пълния текст на публичната покана за доставка на комбиниран, гранулиран фураж и документацията от следните връзки:

Публична покана – комбиниран фураж

Документи за ПП комбиниран фураж

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9027119 – Приключена

Предмет на поръчката: Доставка на троен суперфосфат

Срок за публичен достъп: от 19.03. 2014 до 27.03. 2014

Можете да свалите пълния текст на публичната покана за доставка на троен суперфосфат и документацията от следните връзки:

Публична покана

Документация

 

Публична покана за доставка на семена слънчоглед – Приключена

Документацията за публична покана за доставка на семена слънчоглед можете да свалите от линковете по-долу:

Публична покана – стр1

Публична покана – стр2

Публична покана – стр3

Документи за Публична покана за семена слънчоглед

 

Обявление за обществена поръчка  – Препарати за растителна защита за 2014г. – Приключена

Документи за ОП – Препарати за растителна защита – на касата на ИПК Чирпан.

Документацията за обществена поръчка за доставка на препарати за растителна защита може да бъде свалена от долните връзки:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ

 

Обявление за обществена поръчка за доставка на амониева селитра – Приключена

Документацията за обществена поръчка за доставка на амониева селитра може да бъде свалена от долните линкове:

DOKUMENTACIY- amonieva sel.- za 2014 g.

OP – Amonieva selitra – Rechenie

OP – Amonieva srlitra – Obaivlenie

 

Публична покана за доставка на троен суперфосфат – Приключена

Можете да свалите документите за публична покана за доставка на троен суперфосфат от долните линкове

Документи за ПП троен суперфосфат

Публична покана – троен суперфосфат

 

Документи за публична покана за ваучери за храна на ИПК-Чирпан – Приключена

Можете да свалите документите за публична покана за ваучери за храна на ИПК – Чирпан:

Документи за Публична Покана за ваучери за храна на ИПК-Чирпан